Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania plakatów, termin został wydłużony do: 21.04.2019 r.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładce PROGRAM / Sesja plakatowa

Wydarzenie certyfikowane przez INFARMA

 

 

 

TEMATY     |     PROGRAM     |     SESJE    |     KURSY

 

 

Więcej informacji wkrótce…

 

 

 

Po uroczystości otwarcia, które będzie miało charakter powitania uczestników, zapraszamy na wykłady.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące tematy:

 1. Neowaskularyzacja w przebiegu pasm naczyniastych-obserwacje własne
 2. Rzadkie zmiany siatkówki: astrocytarny hamartoma i przerost RPE. Rozpoznanie i różnicowanie
 3. Wpływ czynników genetycznych na wyniki doszklistkowego leczenia antyangiogennego u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
 4. Sinusoidalna soczewka wewnątrzgałkowa w chirurgii zaćmy
 5. Analiza skuteczności przeztwardówkowej kontaktowej cyklofotokoagulacji laserem diodowym (TSCPC) u pacjentów z jaskrą wtórną neowaskularną
 6. Efekty fiksacji transskleralnej soczewki multifokalnej u pacjenta jednoocznego
 7. Odległe wyniki trabekulektomii w oczach z zaawansowana neuropatią jaskrową
 8. Postępowanie w krwotocznym odłączeniu naczyniówki
 9. Wybrane zagadnienia okulistyki dziecięcej – jaskra wrodzona diagnostyka i leczenie
 10. Zespół rozproszenia barwnika i jaskra barwnikowa
 11. Wpływ apoptozy neuronalno- siatkówkowej na dysfunkcję naczyń u pacjentów z cukrzycą
 12. Ocena korelacji pomiędzy strukturą a funkcją siatkówki u pacjentów z jaskrą pierwotnie otwartego kąta
 13. Znaczenie angiografii OCT w diagnostyce jaskry
 14. Porównanie funkcji wzroku po obuocznej implantacji soczewek Tecnis Symfony i Versario 3F. Obserwacje 6 miesięczne
 15. Witrektomia a jaskra
 16. Przeszczepy błony Descemeta – korzyści i ograniczenia
 17. Witrektomia w wylewach krwi do ciała szklistego niezwiązanych z cukrzycą
 18. Czy warto operować zaćmę u pacjentów z Retinitis Pigmentosa? – minęło 2 lata
 19. Jednostronna neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu bartonelozy
 20. Nowe wytyczne leczenia hipotensyjnego w Europie i w Polsce 2019 – co ważne dla okulisty ?
 21. Starzenie się skóry, jak może pomóc dermatologia estetyczna?
 22. Szczepienia ochronne – fakty vs mity?
 23. Jaskra po przeszczepach rogówek
 24. Barwienie ciała szklistego w czasie witrektomii preparatem „Membrane blue dual „
 25. Działania Polskiego Towarzystwa Okulistycznego kształtujące standardy i jakość w okulistyce
 26. Clear-corneal combined phaco, vitreo, glau and more
 27. Zastosowanie techniki fakoemulsyfikacji chip and flip
 28. Skuteczność i bezpieczeństwo przeszczepu hodowli tkankowej autologicznych komórek rąbka rogówki (HOLOCLAR) u pacjentów po oparzeniach oczu – doświadczenia własne
 29. Krople zawierające analog siarczanu heparanu (Cacicol ® ) – aktualne wskazania terapeutyczne
 30. Implanty w chirurgii jaskry-przegląd możliwości
 31. Operacyjne leczenie zapaleń wnętrza gałki ocznej – doświadczenia własne

 

 

 

 

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania plakatów, termin został wydłużony do: 21.04.2019 r.

______________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania prac, które będą wyświetlane podczas sesji plakatowej. W linkach poniżej znajdziecie Państwo wymagania techniczne dotyczące przygotowania prezentacji oraz slajd wzorcowy:

WYMAGANIA DO SESJI PLAKATOWEJ GLAUCAT 2019

SESJA PLAKATOWA SLAJD WZORCOWY

Termin zgłaszania tematów: 21.04.2019
Termin przesyłania prezentacji: 21.04.2019

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji, w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszonych prac.

Tematy oraz prezentacje proszę przesyłać na adres: kotarska@inspirecongress.pl

Informacje

Data i miejsce

Komitety

Zaproszeni goście

 

 

Prof. Ernest Boiko, Petersburg
Dr hab. n. med. Mariola Dorecka, Katowice
Dr hab. n. med. Erita Filipek, Katowice
Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak, Warszawa
Prof. dr  hab. Maria Formińska-Kapuścik, Katowice
Dr n. med. Leopold Glasner, Gdańsk
Dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska, Warszawa
Prof. dr hab. Mirosława Grałek, Łódź
Prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek, Warszawa
Dr hab. n. med. Justyna Izdebska, Warszawa
Prof. dr hab. Piotr Jurowski, Łódź
Prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, Bydgoszcz
Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny, Bydgoszcz
Dr hab. n. med. Anna Kamińska, Warszawa
Prof. dr hab. Danuta Karczewicz, Szczecin
Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska, Warszawa
Dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, Kraków
Prof. dr hab. Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Katowice
Dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko, Warszawa
Prof. Ruth Lapid- Gortzak, Amsterdam
Dr n. med. Piotr Loba, Łódź
Prof. dr hab. Wojciech Lubiński, Szczecin
Prof. dr hab. Anna Machalińska, Szczecin
Prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz, Lublin
Prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz, Bydgoszcz
Prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka, Katowicie
Prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz, Białystok
Prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, Katowice
Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Łódź
Dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osłuch, Warszawa
Prof. dr hab. Hanna Niżankowska, Wrocław
Prof. dr hab. Wojciech Omulecki, Łódź
Prof. dr hab. Olgierd Palacz, Szczecin
Prof. dr hab. Krystyna Pecold, Poznań
Prof. dr hab. Dorota Pojda –Wilczek, Katowice
Prof. dr hab. Lidia Puchalska-Niedbał, Szczecin
Prof. dr hab. Krystyna Raczyńska, Gdańsk
Dr hab. n. med. Wojciech Rokicki, Katowice
Prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, Kraków
Dr n. med. Agnieszka Samsel, Warszawa
Prof. dr hab. Marcin Stopa, Poznań
Dr hab. n. med. Anna Świech-Zubilewicz, Lublin
Dr n. med. Magdalena Ulińska, Warszawa
Dr hab. n. med. Beata Urban, Białystok
Dr hab. n. med. Irena Walecka, Warszawa
Dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska, Katowice

Opłaty

 

 

 

Kolacja koleżeńska nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Organizator i Patron naukowy

 

 

 

Kolacja

 

Data: 31.05.2019
Miejsce: Hotel Sheraton (miejsce obrad)
Godzina: 19.00

Po obradach odbędzie kolacja koleżeńska, ma ona charakter spotkania koleżeńskiego.

 

Patronaty medialne

PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

 

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)