TEMATY     |     PROGRAM     |     SESJE    |     KURSY

 

 

Więcej informacji wkrótce…

 

 

 

 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące tematy:

1. Neowaskularyzacja w przebiegu pasm naczyniastych-obserwacje własne
2. Wpływ czynników genetycznych na wyniki doszklistkowego leczenia anty-angiogennego u chorych na wysiękową postać AMD
3. Analiza skuteczności przeztwardówkowej kontaktowej cyklofotokoagulacji laserem diodowym (TSCPC) u pacjentów z jaskrą wtórną neowaskularną
4. Odległe wyniki trabekulektomii w oczach z zaawansowana neuropatią jaskrową
5. Wybrane zagadnienia okulistyki dziecięcej – jaskra wrodzona diagnostyka i leczenie
6. Zespół rozproszenia barwnika i jaskra barwnikowa
7. Wpływ apoptozy neuronalno- siatkówkowej na dysfunkcje naczyń u pacjentów z cukrzycą.
8. Znaczenie angiografii OCT w diagnostyce jaskry
9. Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepem jednoogniskowej soczewki poprawiającej widzenie pośrednie TECNIS Eyhance – pierwsze
10. Porównanie funkcji wzroku po obuocznej implantacji soczewek Tecnis Symfony i AT LARA 829MP. Obserwacje 6 miesięczne
11. Przeszczepy błony Descemeta – korzyści i ograniczenia
12. Zastosowanie techniki fakoemulsyfikacji chip and flip w miękkich zaćmach
13. Jaska po przeszczepach rogówek
14. Barwienie ciała szklistego w czasie witrektomii preparatem „Membrane blue dual „
15. Działania Polskiego Towarzystwa Okulistycznego kształtujące standardy i jakość w okulistyce
16. Czy warto operować zaćmę u pacjentów z Retinitis Pigmentosa? – minęło 2 lata

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania prac, które będą wyświetlane podczas sesji plakatowej. W linkach poniżej znajdziecie Państwo wymagania techniczne dotyczące przygotowania prezentacji oraz slajd wzorcowy:

WYMAGANIA DO SESJI PLAKATOWEJ GLAUCAT 2019

SESJA PLAKATOWA SLAJD WZORCOWY

Termin zgłaszania tematów: 30.03.2019
Termin przesyłania prezentacji: 15.04.2019

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji, w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszonych prac.

Tematy oraz prezentacje proszę przesyłać na adres: kotarska@inspirecongress.pl

Informacje

Data i miejsce

Komitety

Opłaty

Organizator i Patron naukowy

 

 

Imprezy towarzyszące

Data: 31.05.2019
Miejsce: Hotel Sheraton (miejsce obrad)
Godzina: 19.00

Po obradach odbędzie kolacja koleżeńska na terenie Hotelu.

Kolacja w dniu 31 maja 2019 r. nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Kolacja jest finansowana z opłat wniesionych przez uczestników i organizatorów.

Patronaty medialne

 

PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

 

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)